ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

м. Тернівка      « 09 » 05 2019 р .

        

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Дана Угода користувача ( далі Угода ) відноситься до сайту Інтернет - магазину « xPool.PRO » , розташованому _

за адресою xPool.PRO, та до всіх відповідних сайтів , пов'язаних із сайтом www.xPool.PRO.

1.2. Сайт Інтернет - магазину « xPool.PRO » ( далі Сайт ) є власністю Краснікова Андрія Вікторовича .

1.3. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту Інтернет - магазину « xPool.PRO » ( далі Адміністрація сайту ) та Користувачем даного Сайту . _

1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь - який час змінювати , додавати або видаляти пункти цієї Угоди без повідомлення Користувача .

1.5. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди та змін , внесених до цієї Угоди .

1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін у ній . _

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

2.1. Наведені нижче терміни мають для цілей цієї Угоди таке значення :

2.1.1 « xPool.PRO» Інтернет - магазин , розташований на доменному імені www.xPool.PRO, що здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет - ресурсу та супутніх йому сервісів .

2.1.2. Інтернет - магазин - сайт , що містить інформацію про Товари , Продавця , що дозволяє здійснити вибір , замовлення та ( або ) придбання Товару .

2.1.3. Адміністрація сайту Інтернет - магазину уповноважені співробітники на управління Сайтом , що діють від імені Краснікова Андрія Вікторовича .

2.1.4. Користувач сайту Інтернет - магазину ( далі - Користувач ) особа , яка має доступ до Сайту , через мережу Інтернет та використовує Сайт .

2.1.5. Зміст сайту Інтернет - магазину ( далі Зміст ) - результати інтелектуальної діяльності , що охороняються , включаючи тексти літературних творів , їх назви , передмови , анотації , статті , ілюстрації , обкладинки , музичні твори з текстом або без тексту , графічні , текстові , фотографічні , похідні , складові та інші твори , інтерфейси користувача , візуальні інтерфейси , назви товарних знаків , логотипи , програми для ЕОМ , бази даних , а також дизайн , структура , вибір , координація , зовнішній вигляд , загальний стиль _ та розташування цього Змісту , що входить до складу Сайту та інші об'єкти інтелектуальної власності всі разом та / або окремо , що містяться на сайті Інтернет - магазину .

 

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

 

3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві Інтернет - магазину доступу до Товарів та послуг , що містяться на Сайті .

3.1.1. Інтернет - магазин надає Користувачеві такі види послуг ( сервісів ):

+ доступ до електронного контенту на платній основі , з правом придбання ( завантаження ), перегляду контенту ;  

+ доступ до засобів пошуку та навігації Інтернет - магазину ;

+ надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень , коментарів , рецензій Користувачів , виставлення оцінок контенту Інтернет - магазину ; _

+ доступ до інформації про Товар та інформацію про придбання Товару на платній основі ; _  

+ Інші види послуг ( сервісів ), що реалізуються на сторінках Інтернет - магазину .

3.1.2. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі ( реально функціонуючі ) на даний момент послуги ( сервіси ) Інтернет - магазину , а також будь - які їх подальші модифікації та додаткові послуги ( сервіси ) Інтернет - магазину , що з'являються надалі .

3.2. Доступ до Інтернет - магазину надається на платній основі . _ _

3.3. Ця Угода є публічною офертою . Отримуючи доступ до Сайту Користувач вважається таким , що приєднався до цієї Угоди .

3.4. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України . _

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. Адміністрація сайту має право :

4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом , а також змінювати зміст цього Сайту . Зміни набирають чинності з моменту опублікування нової редакції Угоди на Сайті . _

4.1.2. Обмежити доступ до Сайту у разі порушення Користувачем умов цієї Угоди .

4.1.3. Змінювати розмір оплати , що стягується за надання доступу до використання сайту Інтернет - магазину . Зміна вартості не поширюватиметься на Користувачів , які мають реєстрацію до моменту зміни розміру оплати , за винятком випадків , особливо обумовлених Адміністрацією сайту інтернет - магазину _ .

 

4.2. Користувач має право :

4.2.1. Отримати доступ до використання Сайту після дотримання вимог про реєстрацію та оплату .

4.2.2. Користуватися всіма послугами , що є на Сайті , а також купувати будь-які Товари , що пропонуються на Сайті .

4.2.3. Задавати будь - які питання , що стосуються послуг Інтернет - магазину з реквізитів , що знаходяться у розділі Сайту « Опції » .

4.2.4. Користуватися Сайтом виключно з метою та порядком , передбаченим Угодою та не забороненим законодавством України .


4.3. Користувач Сайту зобов'язується :

4.3.1. Надавати за запитом Адміністрації сайту додаткову інформацію , яка має безпосереднє відношення до послуг цього Сайту , що надаються .

4.3.2. Дотримуватися майнових та немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні Сайту .

4.3.3. Не вживати дій , які можуть розглядатися як такі, що порушують нормальну роботу Сайту .

4.3.4. Не розповсюджувати з використанням Сайту будь - яку конфіденційну та охоронювану законодавством України інформацію про фізичних чи юридичних осіб .

4.3.5. Уникати будь - яких дій , внаслідок яких може бути порушена конфіденційність інформації , що охороняється законодавством України .

4.3.6. Не використовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру , інакше як за згодою Адміністрації сайту .

4.3.7. Не використовувати сервіси сайту Інтернет - магазин з метою : _

4.3.7. 1. завантаження контенту , який є незаконним , порушує будь-які права третіх осіб ; пропагує насильство , жорстокість , ненависть та ( або ) дискримінацію за расовою , національною , статевою , релігійною , соціальною ознаками ; містить недостовірні відомості та ( або ) _ образи на адресу конкретних осіб , організацій , органів влади .

4.3.7. 2. спонукання до вчинення протиправних дій , а також сприяння особам , дії яких спрямовані на порушення обмежень та заборон , що діють на території України .

4.3.7. 3. порушення прав неповнолітніх осіб та ( або ) заподіяння їм шкоди в будь -якій формі .

4.3.7. 4. обмеження прав меншин .

4.3.7. 5. уявлення себе за іншу людину чи представника організації та ( або ) спільноти без достатніх на те прав , у тому числі за співробітників даного Інтернет - магазину . _

4.3.7. 6. введення в оману щодо властивостей та характеристик будь - якого Товару з каталогу Інтернет - магазину , розміщеного на Сайті .

4.3.7. 7. некоректного порівняння Товару , а також формування негативного ставлення до осіб , які не користуються певними Товарами , або засудження таких осіб . _


4.4. Користувачеві забороняється :

4.4.1. Використовувати будь - які пристрої , програми , процедури , алгоритми та методи , автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу , придбання , копіювання або відстеження змісту Сайту даного Інтернет - магазину ;

4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту ;

4.4.3. Будь -яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання чи спроби отримання будь-якої інформації , документів або матеріалів будь- якими засобами , які спеціально не представлені сервісами цього Сайту ;

4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій Сайту , будь-яких інших систем або мереж , що належать до цього Сайту , а також до будь-яких послуг , що пропонуються на Сайті ;

4.4.4. Порушувати систему безпеки або автентифікації на Сайті або в будь -якій мережі , що належить до Сайту .

4.4.5. Виконувати зворотний пошук , відстежувати або намагатися відстежувати будь - яку інформацію про будь - якого користувача Сайту .

4.4.6. Використовувати Сайт та його Зміст у будь - яких цілях , заборонених законодавством України , а також підбурювати будь - яку незаконну діяльність або іншу діяльність , що порушує права інтернет - магазину або інших осіб .

 

5. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ІНТЕРНЕТ - МАГАЗИНА

 

5.1. Сайт та Зміст , що входить до складу Сайту , належить та керується Адміністрацією сайту .

5.2. Зміст Сайту не може бути скопійований , опублікований , відтворений , переданий або розповсюджений будь- яким способом , а також розміщений у глобальній мережі « Інтернет » без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту .

5.3. Зміст Сайту захищено авторським правом , законодавством про товарні знаки , а також іншими правами , пов'язаними з інтелектуальною власністю , та законодавством про недобросовісну конкуренцію . _

5.4. Придбання Товару , запропонованого на Сайті , може вимагати створення облікового запису Користувача .

5.5. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису , включаючи пароль , а також за всю без винятку діяльність , що ведеться від імені Користувача облікового запису . _

5.6. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису або пароля або будь - яке інше порушення системи безпеки .

5.7. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати обліковий запис Користувача , якщо вона не використовувалася більше 2 календарних місяців поспіль без повідомлення Користувача .

5.7. Ця Угода поширює свої дії на всі додаткові положення та умови про придбання Товару та надання послуг , що надаються на Сайті .

5.8. Інформація , що розміщується на Сайті , не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди .

5.9. Адміністрація сайту має право в будь - який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку Товарів та послуг , пропонованих на Сайті , та ( або ) у ціни , застосовні до таких Товарів щодо їх реалізації та ( або ) наданих послуг Інтернет - магазином .

5.10. Документи , зазначені в пунктах 5.10.1-5.10.4 цієї Угоди регулюють у відповідній частині та поширюють свою дію на користування Користувачем Сайту . До цієї Угоди входять такі документи : _

5.10.1. Політика конфіденційності ;

5.10.2. Договір купівлі - продажу товарів дистанційним способом ;

5.10.3. Заявка на оформлення замовлення ;

5.10.4. Пропозиції та зауваження .

5.11. Будь-який із документів , перерахованих у пункті 5.10. цієї Угоди може підлягати оновленню . _ Зміни набирають чинності з моменту їх опублікування на Сайті . _

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

6.1. Будь - які збитки , які Користувач може зазнати у разі навмисного або необережного порушення будь - якого положення цієї Угоди , а також через несанкціонований доступ до комунікацій іншого Користувача , Адміністрацією сайту не відшкодовуються .

6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за :

6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції , що виникли внаслідок непереборної сили , а також будь - якого випадку неполадок у телекомунікаційних , комп'ютерних , електричних та інших суміжних системах .

6.2.2. Дії систем переказів , банків , платіжних систем та за затримки пов'язані з їх роботою .

6.2.3. Належне функціонування Сайту у випадку , якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання , а також не несе жодних зобов'язань щодо забезпечення користувачів такими засобами . _ _

 

7. ПОРУШЕННЯ УМОВ КОРИСТУВАЛЬНОЇ УГОДИ

 

7.1. Адміністрація сайту вправі розкрити будь - яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію , якщо розкриття необхідно у зв'язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення ( ідентифікації ) Користувача , який може порушувати або втручатися у права _ Адміністрації сайту або права інших Користувачів Сайту . _

7.2. Адміністрація сайту має право розкрити будь - яку інформацію про Користувача , яку вважає за необхідну для виконання положень чинного законодавства або судових рішень , забезпечення виконання умов цієї Угоди , захисту прав або безпеки Краснікова Андрія Вікторовича , Користувачів .

7.3. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача , якщо чинне законодавство України вимагає або дозволяє таке розкриття . _

7.4. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити та ( або ) заблокувати доступ до Сайту , якщо Користувач порушив цю Угоду або умови користування Сайтом , що містяться в інших документах , а також у разі припинення дії Сайту або з причини технічної неполадки чи проблеми .

7.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту в разі порушення Користувачем будь - якого положення цієї Угоди або іншого документа , що містить умови користування Сайтом .

 

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

 

8.1. У разі виникнення будь - яких розбіжностей або суперечок між Сторонами цієї Угоди обов'язковою умовою до звернення до суду є пред'явлення претензії ( письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору ).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання , письмово повідомляє заявника про претензії про результати розгляду претензії .

8.3. За неможливості вирішити спір у добровільному порядку будь - яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав , які надані ним чинним законодавством України .

8.4. Будь - який позов щодо умов використання Сайту повинен бути пред'явлений протягом 3 днів після виникнення підстав для позову , за винятком захисту авторських прав на матеріали Сайту , що охороняються відповідно до законодавства . За порушення умов даного пункту будь-який позов або підстави для позову погашаються позовною давністю .

 

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ


9.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічних пропозицій від Користувача щодо змін цієї Угоди . _

9.2. Відгуки Користувача , розміщені на Сайті , не є конфіденційною інформацією та можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень . _

 

Оновлено « 09 » 05 2019 р .